Đang truy cập: 9
Trong ngày: 98
Trong tuần: 619
Lượt truy cập: 1345954

Lịch thi và TKB văn bằng 2(K3-K4_K5)
Lượt xem: 20769

 

THỜI KHOÁ BIỂU VÀ LỊCH THI 

LỚP ĐIỀU DƯỠNG, DƯỢC VĂN BẰNG 2

 HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2019-2020

 

TKB VB2 Điều dưỡng từ ngày 26/9-4/10 new1

TKB VB2 Điều dưỡng từ ngày 12-20/9/2020new1

TKB VB2 điều dưỡng

TKB văn bằng 2 điều dưỡng

TKB từ ngày 13/6-21/6

TKB từ ngày 30/5 - 7/6

Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp dược VB2 K7

Từ ngày 09/5-24/5 Lớp điều dưỡng VB 2

Lich thi học kỳ 

Từ ngày 21/2 -29/3 lớp Điều dưỡng VB 2

Từ ngày 29/2-15/3 lớp Điều dưỡng VB2-2020

Từ ngày 2/3-15/2 lớp dược K7

Từ ngày 15/2-31/2

TKB từ ngày 02/2-09/2/2020

TKB từ ngày ịch thi tiếp theo

TKB từ ngày 11/01-20/01/2020

Lịch thi học kỳ

TKB từ ngày 27/12-05/01/2020

TKB từ ngày 12/12-22/12

TKB Từ ngày 29/11-8/12

TKB từ ngày 11/11-26/11

TKB từ ngày 2/11-10/11

TKB từ ngày 18-29/10

Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp điều dưỡng VB2 

Lịch thi kết thúc môn lớp điều dưỡng VB2 K4

TKB từ ngày 05-13/10new1

TKB từ ngày 21-29/9  Dược VBK7 &K8

Lịch thi kết thúc môn lớp điều dưỡng VB 2

Lớp VBK8 từ ngày 14-21/9

Lịch thi kết thúc môn lớp Điều dưỡng Văn bằng 2 

Từ ngày 07/9-15/9/2019

TỪ NGÀY 24/8-1/9/2019

 

 

 

==================================

Từ ngày 12/7- 21/7 - Dược VB K7

Từ ngày 12/7-21/7- Điều dưỡng VB2

Từ ngày 28/6-7/7 Điều dưỡng VB 2 

TỪ NGÀY 22/6-7/7 - DƯỢC K7

TỪ NGÀY 10/6-23/6 LỚP DƯỢC VB KHOÁ 7 

TỪ NGÀY 8/6- 18/6 LỚP ĐIỀU DƯỠNG VB2

Từ ngày 01/6-9/6 

Từ ngày 16/5-26/5

Từ ngày 4-12/5 Từ ngày 19-28/4

Từ ngày 01/4-16/4

Từ ngày 20/3-31/3 

Từ ngày 09/3-19/3

Từ ngày 23/2-03/3

Từ ngày 26/01 -16/02/2019

Từ ngày 12-20/01/2019

Từ ngày 28/12/2018-07/01/2019

Từ ngày 15-23/12

Từ ngày 01-09/12

Lịch thi kết thúc học phần

Từ ngày 16/11-24/11new1

Thi kết thúc môn Lớp DSk6

Từ ngày 02/11-11/11new1

Từ ngày 16/10-27/10

Từ ngày 05-16/10

Lich thi Môn ĐVTT, Dược liệu, Tv lớp Dược VB2 K6

Từ ngày 22/9-30/9

Lịch thi lớp dược VB2 K6

TỪ NGÀY 8/9-16/9

 

 

========================

Từ ngay 25/6-8/7

Lịch ôn thi tốt nghiệp Lớp Dược VB2 K5 

Từ ngày 11/6-24/6/2018

Từ ngày 28/5-10/6

TỪ NGÀY 14/5-27/5

Từ ngày 30/4- 13/5

 lỊCH THI LỚP LỚP VĂN BẰNG 2 K5 VÀ K6(17/4/20108)

Từ ngày 16/4 đến ngày 29/4

Từ ngày 02/4 đến ngày 15/4

Từ ngày 19/3 đến ngày 1/4

Từ ngày 05/3-18/3 

Từ ngày 19/2 - 4/3

Từ ngày 29/1-11/2/2018

Từ ngày 15/1-28/1/2018

Từ ngày 05/01 - 14/01/2018

Từ ngày 18/12-31/12

Từ ngày 8/12 -17/12  

Từ ngày 23/11- 3/12

Từ ngày 10/11-19/11 

Từ ngày 27/10-5/11

Thời khoá biểu từ ngày 6/10 đến 25/10 chọn vào đây để xem

Thời khoá biểu từ ngày 29/9 đến ngày 1/10/2017 chọn vào đây để xem

Thời kháo biểu từ ngày 01/9 đến ngày 24/9 chọn vào đây để xem

Thời khoá biểu lớp Dược Vb2 K3-K4-K5 từ ngày 18/8- 28/8 chọn vào đây để xem

Lịch ôn thi lớp y sỹ Vb 2 khoá 2 chọn vào đây để xem

Thời khoá biểu lớp VB2 từ ngày 07/7 đến ngày 16/7 chọn vào đây để xemnew1

 Lich thi Môn Ngoại ngữ lớp Dược Vb2 K4-K5 

Thời khoá biểu lớp VB2 từ ngày 23/6 đến ngày 02/7 chọn vào đây để xem

Thời khoá biểu lớp Vb 2 từ ngày 5/6 đến ngày 19/6/2017 chọn vào đây để xem

Thời khoá biểu Lớp VB 2 từ ngày 22/5 đến ngày 4/6 chọn vào đây để xem

Thời khoá biểu lớp VB2 từ ngày 8/5 đến ngày 21/5 chọn vào đây để xem

Lịch thi học kỳ lớp Dược sĩ VB 2 K3_K4_K5 (mới thay đổi)

Thời khoá biểu lớp VB2 từ ngày 24/2 đến ngày 7/5 (Lịch có thay đổi)

Thời khoá biểu lớp VB2 từ ngày 14/4 đến ngày 24/4

Thời khoá biểu lớp VB2 từ ngày 31/3 đến ngày 9/4 

Thời khoá biểu lớp VB2 từ ngày 16/3 đến ngày 26/3

Lịch ôn thi tốt nghiệp lớp dược văn bằng 2 khoá 2new1

Lịch thi (Mới thay đổi) lớp y sĩ văn bằng 2 khoá 2 new1

Kế hoạch học lại và thi lại lớp dược sĩ văn bằng 2 khoá 2 

Từ ngày 27/2 đến ngày 11/3 chọn vào đây để xem

Từ ngày 17/2 đến ngày 26/2 chọn vào đây để xem

Từ ngày 19/1 đến ngày 16/2/2017 chọn vào đây để xem

 Từ ngày 6/1/2017 đến ngày 15/1/2017 chọn vào đây để xem 

Từ ngày 17/12-30/12 chọn vào đây để xem

Kế hoạch ôn thi lớp dược sĩ văn bằng 2 K1 chọn vào đây để xem 

Từ ngày 4/12 - 17/12 chọn vào đây để xem

Kế hoạch thi lần 1- thi lại lần 2- và kế hoạch học lại lớp DSVB2new1

Lịch Thi kết thúc học phần đợt 2 Lớp Dược sĩ VB2 - K1-K2- K3 

Từ ngày 21/11- 02/12/2016 chọn vào đây để xem

Từ ngày 7/11 đến ngày 20/11 chọn vào đây để xem

Từ ngày 28/10 đến ngày 6/11 chọn vào đây để xem

Từ ngày 10/10 - 23/10 Lớp DS VB2 và YSK2

Từ ngày 30/9 - 9/10 lớp Dược sĩ VB 2 (K4) và Y sĩ VB2 (K2)

Từ ngày 16/9-25/9 chọn vào đây để xem 

Lịch Thi kết thúc học kỳ năm học 2015- -2016

Từ ngày 02/9-11/9 chọn vào đây để xem

Từ ngày 19/8- 28/8/2016 chọn vào đây để xem

Từ ngày 05/8 -15/8 chọn vào đây để xem

Từ ngày 08/7-30/7 chọn vào đây để xem

Từ ngày 17/6-1/7/2016 chọn vào đây để xem

Từ ngày 23/5-6/12 chọn vào đây để xem

Từ ngày 6/5-26/5 chọn vào đây để xem (lich có sự thay đổi cập nhật 13/5)

Từ ngày 15/4 - 1/5/2016 chọn vào đây để xem

Từ ngày 25/3-10/4 chọn vào đây để xem

Từ ngày 11/3/- 20/3 chọn vào đây để xem (Lịch này có thay đổi)

Từ ngày 26/2/2016- 6/3/2016 chọn vào đây để xem

Từ ngày 29/1/2016- 21/2/2016 chọn vào đây để xem

Từ ngày 11/1/2016- 23/01/2016 chọn vào đây để xem

Từ ngày 01/01/2016 -10/01/2016 Chọn vào đây để xem

Từ ngày 14/12- 26/12 chọn vào đây để xem

Từ ngày 4/12-13/12 chọn vào đây để xem

Từ ngày 27/11-30/11 chọn vào đây để xem

Từ ngày 13/11 - 22/11 chọn vào đây để xem 

Từ ngày 30/11-8/11 chọn vào đây để xem

Từ ngày 16/10- 31/10 chon vào đây để xem

Từ ngày 02/10 -11/10 chọn vào đây để xem

Từ ngày 21/8 - 13/9: chọn vào đây để Download 

 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.