Đang truy cập: 359
Trong ngày: 554
Trong tuần: 844
Lượt truy cập: 2039197

Lượt xem: 5581
1.Chức năng:
 
 

Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị cơ sở trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị. Khoa có chức năng giảng dạy cho các lớp hệ chính quy và vừa làm vừa học. Các môn cơ sở bao gồm:

-Tiếng anh căn bản
-Tiếng anh chuyên ngành
-Tin học
-Chính trị
-Pháp luật
-Giáo dục quốc phòng
-Giáo dục thể chất
-Toán sác xuất thống kê
-Sinh học di truyền
-Vật lý đại cương
Phần mềm thống kê trong y học
2.Nhiệm vụ:
 

- Tổ chức thực hiện giảng dạy các môn cơ sở thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương, ngân hàng đề thi, tài liệu, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.
- Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, giáo án trên cơ sở hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện việc đào tạo theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường; Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch môn học, kết hợp với phòng Đào tạo kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
- Thực hiện công tác giáo vụ:quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định; Phối hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch và tổ chức quản lý môn Giáo dục quốc phòng.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thuộc khoa quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo.
- Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tham gia các hội đồng về đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng…, phấn đấu xây dựng khoa KHCB ngày càng vững mạnh.
- Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giao. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
- Đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển mới giáo viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém.
- Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác: Quản lý học sinh; Quan hệ quốc tế; Quản lý hoạt động của Trung Tâm Ngoại ngữ-Tin học; tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy…

3.Nhân sự
 
Trưởng khoa:Ths. Bùi Thị Thanh Loan
Phó trưởng khoa:Ths. Hoàng Thị Thanh Hiền
Số lượng giáo viên03 thạc sỹ
Hộp thư điện tử:truongytequangtri@moet.edu.vn
  
 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.