Đang truy cập: 10
Trong ngày: 5
Trong tuần: 461
Lượt truy cập: 1807189

Lượt xem: 5825
1.Chức năng
 
-

Tham mưu giúp hiệu trưởng công tác khảo thí, kiểm định và hậu kiểm định chất lượng đào tạo.

-

Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, công tác thanh tra giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2.Nhiệm vụ
 2.1. Về công tác khảo thí
 
-

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kỳ thi như: thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, thi cấp chứng chỉ… đúng theo quy chế, chế độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

-

Xây dựng quy chế, quy trình tổ chức thi, quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi.

-

Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức các kỳ thi từ khâu ra đề, nhân bản đề theo chế độ bảo mật; phối hợp các đơn vị tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi.

-

Phối hợp với các khoa đào tạo theo lộ trình xây dựng ngân hàng đề thi, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-

Phối hợp phòng Đào tạo, các khoa đào tạo giải quyết và xử lý các khiếu nại của sinh viên, học sinh về kết quả thi.

 2.2. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục
 
-

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về Kiểm định chất lượng đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

-

Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình, nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên.

-

Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

-

Tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

-

Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.

-

Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-

Tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các hội thảo, tập huấn; tham gia báo cáo tham luận về kiểm định chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của nhà trường.

3.Cơ cấu, tổ chức
 
Trưởng phòng:
Ths. Nguyễn Thị Xuân Nhàn
Phó trưởng phòng:Ths. Trần Thị Hằng Nga
Số lượng cán bộ:03 người (02 thạc sĩ, 01 cử nhân)
Điện thoại:(+84 53) 3 567057
Hộp thư điện tử:phongkhaothi.ytequangtri@gmail.com
4.Kế hoạch hoạt động
 - Xây dựng quy chế, quy trình tổ chức thi, quy trình giao nhận đề thi, sao in và bảo mật đề thi.
 - Phối hợp với các khoa xây dựng ngân hàng đề thi, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi năm học 2013 -2014.
 - Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức các kỳ thi như: thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần, thi cấp chứng chỉ… đúng theo quy chế, chế độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
 - Phối hợp phòng Đào tạo, các khoa đào tạo giải quyết và xử lý các khiếu nại của sinh viên, học sinh về kết quả thi.
 - Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình, nội dung đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên.
 - Nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.
 - Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.
 - Tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các hội thảo, tập huấn; tham gia báo cáo tham luận về kiểm định chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của nhà trường.
 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.