Đang truy cập: 369
Trong ngày: 553
Trong tuần: 843
Lượt truy cập: 2039143

Lượt xem: 12101
1.Chức năng, nhiệm vụ
 
1.

Tham mưu Ban Giám hiệu trường xây dựng đề án phát triển trường, kế hoạch đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui, hệ liên thông gồm: Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng đa khoa, Hộ sinh trung cấp, Dược sỹ trung cấp. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và bồi dưỡng cán bộ: Dược tá, Y tá điều dưỡng, xoa bóp bấm huyệt, Y tế trường học, cải cách hành chính, kỹ năng giao tiếp và quản lý… từng bước đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo.

2.

Xây dựng các qui định, qui chế về công tác đào tạo, công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác học sinh – sinh viên, công tác giáo viên… phối kết hợp với các khoa/phòng thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

3.

Tổ chức học tập, kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui chế 40/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo về nội dung, chương trình giảng dạy, chế độ thi, kiểm tra xét lên lớp, công nhận tốt nghiệp.

4.

Thực hiện công tác quản lý học sinh tại trường, Bệnh viện và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, tiến độ học tập các môn học, việc thực hiện Qui chế rèn luyện của học sinh trong nhà trường.

5.Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng qui chế, đẫy mạnh các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt học tốt, trong nhà trường.
6.Tham mưu công tác liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ, theo nhu cầu xã hội và đào tạo xuất khẩu lao động.
2.Cơ cấu, tổ chức
 
Trưởng phòng:
CK1. Nguyễn Đức Tịnh
Phó trưởng phòng:
Số lượng giáo viên:03 người (01 CK1, 02 thạc sĩ)
Điện thoại:(+84 53) 3 567057
Hộp thư điện tử:truongytequangtri@moet.edu.vn
3.Hoạt động: 
 - Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch.
 - Phối hợp với phòng TCHC tiếp nhận học sinh trúng tuyển (Kiểm tra hồ sơ trúng tuyển, rà soát đối tượng chính sách, điểm trúng tuyển…và tiến hành sắp xếp lớp theo đúng ngành nghề.
 - Cử giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp.
 - Tổ chức "Tuần lễ công dân đầu khoá“ để học tập:
  
+Các văn bản liên quan đế công tác quản lý học sinh, Qui chế 40/2007/QĐ-BGDĐT, nội qui của nhà trường, kế hoạch phương hướng nhiệm vụ của năm học, chương trình mục tiêu tiến độ học tập theo ngành nghề đối với TCCN, đào tạo nghề...
+Thông báo kế hoạch học tập của từng học kỳ, năm học: Số môn học, tiến độ thực hiện, kế hoạch lên lớp, kế hoạch thi học kỳ, kế hoạch thực tập bệnh viện, thực tập cộng đồng, thực tập tốt nghiệp…
 - Thực hiện công tác quản lý học sinh tại trường, bệnh viện, cộng đồng và thông báo kết quả sau khi hoàn thành đợt thực tập, kỳ học...
 - Tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh mới vào trường, phân loại những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập.
 - Tham gia Hội đồng xét duyệt học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội.
 - Phối hợp các phòng chức năng, các khoa phát động tổ chức các phong trào cho giáo viên, học sinh tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, “Học sinh giỏi”…
 - Thực hiện qui trình xử lý các vi phạm qui chế, nội qui của học sinh các khoá.
 - Thực hiện công tác tổng kết năm học, khai giảng năm học...
 - Kết thúc khoá học: Lập danh sách đủ điều kiện dự thi tốt, xét vớt, miễn thi tốt nghiệp, tổ chức lễ tốt nghiệp phát bằng tốt nghiệp ( phối hợp với phòng TCHC).
 - Triển khai đánh giá các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo, chất lượng sau đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường…
4.Phương hướng
 
-
-
-
-
-
-
-
 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.