Đang truy cập: 319
Trong ngày: 356
Trong tuần: 704
Lượt truy cập: 2035738

Lượt xem: 7971

1. Hệ thống tổ chức 

Ban chấp hành gồm 5 đồng chí

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Xuân Nhàn

- Phó chủ tịch: Lê Thị Phương

- Uỷ viên: Hoàng Kim Kỳ

               Lê Thị Kim Cúc

               Hoàng Thị Thanh Hiền

Tổng số đoàn viên: 41 đoàn viên bao gồm (27 nữ và 14 nam)

2. Chức năng nhiệm vụ của công đoàn trường

- Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, có trách nhiệm tham gia với nhà trường để nâng cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

- Tham gia quản lý nhà trường trong phạm phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục Đảng viên, người lao động phát huy vai trò làm chủ thể, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

3. Hoạt động chính

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chỉ đạo phong trào thi đua, các cuộc vận đống sáng tạo, phong trào 2 giỏi.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của cán bộ công chức viên chức.

- Thực hiện tốt chủ trương quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ cho các đối tượng chính sách theo chủ trương của Đảng - Nhà nước.

- Công đoàn với nhiệm vụ chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động.

- Giám sát tốt việc thực hiện các chế độ chính sách của cán bộ công chức viên chức.

- Giải quyết tốt mọi chế độ của đoàn viên như trợ cấp thăm hỏi khi ốm đau, hiếu, hỷ... 

- Công đoàn tham gia các hoạt động chuyên môn:

- Tham gia công tác đào tạo: thường xuyên vận động đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao

- Tham gia nhiều cuộc hội thảo, tập huấn như phương pháp dạy học tích cực, kỷ năng giao tiếp ... 

- Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những tiêu chuẩn thi đua của đoàn viên công đoàn.

Công tác nữ: 

- Thực hiện tốt phong trào thi đua 2 giỏi "giỏi việc nước, đảm việc nhà" tích cực tham gia cuộc vận động " phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Duy trì các hoạt động nữ công hàng năm như: tổ chức toạ đàm nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, hoạt động thể dục thể thao nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, tham gia tốt các hoạt động nữ công của ngành cũng như liên đoàn lao động tỉnh

- Tổ chức phát thưởng cho con em cán bộ công chức viên chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày tết trung thu...

- Chỉ đạo tốt hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát thanh tra các nội dung hoạt động của trường, của công đoàn.

4. Định hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong cán bộ công chức viên chức.

- Động viên cán bộ công chức viên chức làm tốt công tác chuyên môn trong đào tạo, nghiên cứu khoa  học và các phong trào thi đua của trường, ngành.

- Duy trì tốt hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

- Tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức viên chức.

 

 

CÁC BÀI CŨ HƠN

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.