Đang truy cập: 445
Trong ngày: 741
Trong tuần: 1161
Lượt truy cập: 2279557

Lượt xem: 5678

1.    Cơ cấu tổ chức.

          Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các đồng chí có tên sau:.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Hữu Hạnh

Bí thư

2

Trần Thiện Thanh

Phó Bí thư

3

Lê Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư

 2.    Mục tiêu

         Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình, vì cộng đồng. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phát huy tiềm năng và tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên xung kích, tình nguyện cùng cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng Quảng Trị ngày càng tươi đẹp.

3. Phương hướng

- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh, xây dựng cho ĐVTN  vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức.

- Nâng cao hiệu quả các phong trào Đoàn, đặc biệt là phong trào thi đua học tập chuyên môn và rèn luyện y đức. Đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học trong chi đoàn giáo viên.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong nhà trường góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho học sinh.

- Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt đoàn. Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” và đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên.

- Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua học tập và làm theo lời Bác”

- Nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho ĐVTN được học tập nâng cao trình độ.

4. Khẩu hiệu hành động:

“Tuổi trẻ trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thi đua dạy tốt, học tốt, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng"

5. Một số chỉ tiêu cơ bản.

- Phấn đấu 100%  Đoàn viên được học tập và quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp.

- 100% các chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tình nguyện... do Đoàn trường và Đoàn cấp trên tổ chức.

- Chỉ tiêu về chất lượng Đoàn viên:

+ Phấn đấu 95% chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh, 5% chi đoàn đạt loại khá, có 70% đoàn viên xuất sắc, 30% đoàn viên khá, không có đoàn viên trung bình và yếu kém.

+ Đoàn trường đạt danh hiệu Đoàn trường vững mạnh xuất sắc.

+ 80% đoàn viên được cấp thẻ Đoàn viên.

+ 50% cán bộ Đoàn từ cấp chi đoàn trở lên được tham gia bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động thông qua sinh hoạt của các Chi đoàn và hoạt động Đoàn cơ sở.

- Phấn đấu nhiệm kỳ tới giới thiệu cho Đảng 04 đoàn viên ưu tú và có 02 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

-                     Đối với Đoàn viên học sinh:

+ Chỉ tiêu về rèn luyện:

                        - Loại xuất sắc:                     10%

                        - Loại tốt:                               60%

                        - Loại khá:                             30%

                        - Loại TB:                              0%

+ Chỉ tiêu về học tập

                        Giỏi:                                        10%

                        Khá:                                  50%

                        Trung bình khá và TB:        40%

                        Không có học sinh xếp loại yếu kém.

                        Tỷ lệ đậu tốt nghiệp: 80%

-                     Đối với Đoàn viên cán bộ giáo viên:

+ Tham gia Hội thi cán bộ đoàn trường học giỏi cấp tỉnh.

+ Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu 06 đồng chí tham gia học tập sau đại học, chiếm 28,6% (6/21); 03 đồng chí được tham gia lớp trung cấp chính trị.

            +100% các đồng chí tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Hàng năm, có  khoảng 3 - 4 đề tài cấp trường, cấp sở, cấp tỉnh.

+ 100% đoàn viên giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực và sử dụng giáo án điện tử.

+ 100% đoàn viên giáo viên tham gia Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp quốc gia.

+ 100% đoàn viên nữ phấn đấu đạt danh hiệu ”Phụ nữ 2 giỏi” và cam kết thực hiện không sinh con thứ 3.

 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.