Đang truy cập: 186
Trong ngày: 773
Trong tuần: 1193
Lượt truy cập: 2281096

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ chính quy năm 2019
Lượt xem: 5148

KẾ HOẠCH

Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy năm 2019

                            

       Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

       Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định điều lệ trường cao đẳng, qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

       Căn cứ nội dung cuộc họp và sự nhất trí của Hội đồng giáo viên trường CĐYT Quảng Trị ngày... tháng 5 năm 2019.

1. ĐỐI TƯƠNG DỰ THI/SỐ LƯỢNG

       Điều dưỡng Cao đẳng: 20 sinh viên;

       Dược Cao đẳng: 55 sinh viên.

2. NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP

       Môn thi tốt nghiệp bao gồm: Lý luận Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.

       + Lý luận Chính trị

              Nội dung thi gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

      + Lý thuyết tổng hợp: Nội dung thi bao gồm những kiến thức tổng hợp từ một số học phần bắt buộc thuộc kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong chương trình đào tạo gồm:

2.1. Ngành Điều dưỡng: Gồm 07 môn

- Giải phẫu sinh lý;

- Điều dưỡng cơ sở;

- Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa;

- Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực;

- Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa;

- Chăm sóc sức khoẻ trẻ em;

- Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình.

2.2. Ngành Dược:  Gồm 07 môn

- Hóa dược;

- Dược liệu;

- Bào chế;

- Pháp luật – Tổ chức Quản lý dược;

- Dược lý I, II;

- Kiểm nghiệm;

- Kinh tế dược

2.3. Thực hành nghề nghiệp: Nội dung thi là những kỹ năng thực hành nghề nghiệp tổng hợp thuộc học phần thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo.

* Thời lượng của mỗi môn thi

            - Môn Lý luận chính trị:                                                     120  phút

            - Môn Lý thuyết tổng hợp (trắc nghiệm):                           90 - 120 phút.

            - Môn Thực hành nghề nghiệp:                                          120 - 150 phút

3.3. Địa điểm thi

          - Môn Lý luận Chính trị, Lý thuyết tổng hợp: Các giảng đường Trường CĐYT.

          - Môn Thực hành nghề nghiệp:

           +  Điều dưỡng: Khoa Ngoại Tổng hợp, Nội Tổng hợp – BVĐK tỉnh.

           + Dược: Phòng thực hành dược – Trường CĐYT.

3.4. Hình thức thi

- Môn Lý luận Chính trị: Tự luận (câu hỏi truyền thống);

- Môn Lý thuyết tổng hợp: Trắc nghiệm + câu hỏi tình huống.

- Môn Thực hành nghề nghiệp: Hội đồng chấm thi sử dụng bảng điểm quy trình kỹ thuật để đánh giá.

+ Điều dưỡng: Ngày hôm thi:

* Bốc xăm 01 bệnh nhân/01thí sinh tại khoa lâm sàng;

* Thực hành 01 kỹ thuật điều dưỡng trên bệnh nhân;

* Lập kế hoạch chăm sóc đối với bệnh nhân đó;

* Sau đó trình bày kế hoạch và trả lời vấn đáp trước Hội đồng thi.

+ Dược: Ngày hôm thi:

* Bốc xăm 01 kỹ thuật thực hành;

* Thực hiện các kỹ thuật kỹ năng thực hành;

* Báo cáo nhận thức dược liệu, bào chế, hóa dược, kiểm nghiệm.

* Sau đó trình bày báo cáo và trả lời vấn đáp trước Hội đồng thi

3.5. Cán bộ coi thi, chấm thi (giám thị).

      - Thuộc Hội đồng thi tốt nghiệp trường CĐYT năm 2019.

      - Cán bộ Trưởng ban giám khảo môn thực hành nghề nghiệp có nhiệm vụ tổ chức lựa chọn bệnh nhân và các kỹ thuật thực hành trước ngày thi, phù hợp với số lượng sinh viên dự thi, có biên bản trình nộp Hội đồng để tổ chức thi.

4. THỜI GIAN ÔN THI VÀ THI TỐT NGHIỆP

4.1. Quyết định danh sách sinh viên thi tốt nghiệp

Nhà trường công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trước ngày 10/6/2019

4.2. Thời gian ôn thi: 04 tuần

Từ ngày 20/5/2019 – 16/6/2019: Ôn thi tốt nghiệp theo đề cương và kế hoạch của nhà trường

4.3. Thời gian thi tốt nghiệp

+ Môn Lý thuyết tổng hợp: Ngày 18/6/2019

      - Sáng: 8h00, tập trung tại phòng thi làm thủ tục thi,    

      - Chiều: 13h30, Thi

+ Môn Thực hành nghề nghiệp: Ngày 20 - 21/6/20

       - Bốc xăm ngày thi, khoa thi: 8h00 ngày 20/5/2019 (ngày tập trung) tạo điều kiện giúp sinh viên tiếp tục liên hệ thực tập lâm sàng tại khoa nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

 Bốc xăm đề thi sáng ngày hôm thi.

       - Tập huấn Hội đồng thi môn thực hành nghề nghiệp: 14h30 ngày 14/6/2019.

       - Ngày thi : 02 ngày, từ 20 - 21/6/2019 (sáng:7h00-11h00, chiều: 13h30-17h00)

       (Điều dưỡng có thể thi trong ngày 20/6/2019);

+ Môn Lý luận Chính trị: Ngày 26/6/2019.

            - Sáng: 8h00, tập trung tại phòng thi làm thủ tục thi. Chiều: 13h30, Thi.

4.4. Chấm thi và công bố kết quả thi tốt nghiệp

            Hội đồng thi tốt nghiệp tiến hành tổ chức chấm thi theo đúng quy trình và công bố kết quả ngay sau khi có kết quả:

            - Môn Thực hành nghề nghiệp:  Công bố kết quả ngay sau khi thi.

            - Môn Lý thuyết tổng hợp, Chính trị: Thông báo vào trước ngày 07/7/2019.

5. PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

            Sinh viên được quyền làm đơn xin phúc khảo về kết quả điểm thi, thời hạn nhận đơn phúc khảo là 10 ngày kể từ ngày nhà trường công bố kết quả thi tốt nghiệp, quá thời hạn trên  Hội đồng thi tốt nghiệp sẽ không giải quyết.

6. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

  • Lệ phí thi tốt nghiệp: 625.000 đồng/sinh viên (bao gồm lệ phí ôn thi, thi, cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm)
  • Sinh viên nộp: Lệ phí thi tốt nghiệp, các khoản công nợ khác...(nếu có) về phòng kế toán và 02 ảnh 4x6 về phòng Đào tạo (ghi họ tên, nơi sinh, ngày sinh mặt sau ảnh) trước ngày 28/5/2019.
  • Sinh viên thiếu các thủ tục qui định của nhà trường (chưa trả sách thư viện, chưa nộp học phí, phí tốt nghiệp…) sau thời hạn ngày 28/5/2019 thì không có tên trong danh sách xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
  • Sinh viên ôn thi theo kế hoạch ôn thi của nhà trường, tập trung tại trường trước ngày thi chính thức để nghe phổ biến qui chế thi, xem danh sách phòng thi, kịp thời điều chỉnh mọi thông tin sai sót trên danh sách dự thi nếu có (không có tên, sai họ tên, sai ngày tháng năm sinh…) và phải thông báo ngay cho Hội đồng thi ngay trong ngày để chỉnh sửa, làm cơ sở cho việc cấp phát bằng được chính xác.
  • Điểm thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị không tính vào trung bình chung toàn khoá, các sinh viên có điểm dưới 5 sẽ tham dự kỳ thi lại sau 3-6 tháng.
  • Mọi ý kiến của sinh viên liên quan đến kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp được giải quyết trực tiếp tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.