Đang truy cập: 325
Trong ngày: 574
Trong tuần: 858
Lượt truy cập: 2040067

Lượt xem: 8805

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

( Ban hành theo Thông tư số: 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                            Tên chương trình                  : Dược

                                                Trình độ đào tạo                  : Cao đẳng

                                                Ngành đào tạo                      : Dược

                                                Mã số                                     : 51720330

                                                Loại hình đào tạo                 : Chính quy

1. MUC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

            Đào tạo người dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức:

          - Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở.

          - Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm).

         - Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

1.2.2. Về kỹ năng:

        - Quản lý, cung ứng thuốc.

        - Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm.

        - Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

         - Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn

1.2.3. Về thái độ:

        - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

        - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

        - Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên.

        - Coi trọng, kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền.

1.3. Vị trí việc làm:

          Người có bằng tốt nghiệp ngành Dược sĩ trình độ Cao đẳng có thể làm việc ở các bệnh viện, cơ sở y tế, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất kinh doanh Dược phẩm của Nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động,…

          Sau khi ra trường nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể học liên thông lên bậc đại học ngành Dược học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

        -  Khối lượng kiến thức : 150 đơn vị học trình ( chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh.)

 

TT

 

Khối lượng học tập

Đơn vị học trình

TS

LT

TH

1

Kiến thức giáo dục đại cương

35

32

3

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

+ Kiến thức cơ sở ngành

+ Kiến thức chuyên ngành

72

25

47

42

17

25

30

8

22

3

Kiến thức bổ trợ /đặc thù

38

25

13

4

Thi tốt nghiệp

5

2

3

 

Cộng

150

101

49

                        Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Tuyển sinh theo Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.