Đang truy cập: 353
Trong ngày: 554
Trong tuần: 844
Lượt truy cập: 2039223

Lượt xem: 7676

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/3/2010

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên chương trình      : Cao đẳng Điều dưỡng

 Trình độ đào tạo       : Cao đẳng

 Ngành đào tạo           : Điều dưỡng

 Mã số                         : 51720501

 Loại hình đào tạo     : Chính quy

 1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, an toàn trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức:

- Áp dụng được các kiến thức tổng quan về con người bao gồm những kiến thức về cấu tạo và chức năng của cơ thể trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để thực hành nghề nghiệp và tham gia vào công tác tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

 - Phân tích và áp dụng được các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng, các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại bệnh viện và cộng đồng.

 - Vận dụng được các kiến thức cơ bản về luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong việc thực hiện các quy chế, chức trách, nhiệm vụ của người điều dưỡng và người cán bộ y tế.

 - Áp dụng được các kiến thức và phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

 - Ứng dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh thông thường.

- Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

1.2.2. Về kỹ năng:

 - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được quy trình điều dưỡng. Thực hiện thành thạo và an toàn các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa.

- Thực hành kỹ năng giao tiếp tốt; tư vấn, giáo dục sức khỏe được cho người bệnh và cộng đồng.

- Phối hợp với bác sĩ và các nhân viên y tế khác trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc, điều trị người bệnh toàn diện và thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ.

 - Thực hiện đầy đủ các quy trình sơ cấp cứu ban đầu các nạn nhân và các trường hợp bệnh nặng.

 - Tham gia công tác quản lý ngành và khoa phòng, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.

 - Sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.

 - Có trình độ tin học văn phòng và ngoại ngữ trình độ B.

1.2.3. Về thái độ:

 - Tôn trọng người bệnh, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ người bệnh, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y, “Lương y như từ mẫu”.

 - Hành nghề phù hợp với năng lực chuyên môn theo pháp luật của Nhà nước và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: trung thực, khách quan, thận trọng và đảm bảo an toàn trong nghề nghiệp.

 - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

1.2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 - Người tốt nghiệp điều dưỡng trình độ cao đẳng có thể làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế từ trung ương đến địa phương.

2. Thời gian đào tạo : 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình):

-  Khối lượng kiến thức : 160 đơn vị học trình (chưa kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh)

TT

Khối kiến thức tối thiểu

Đơn vị học trình

TS

LT

TH

1

Kiến thức giáo dục đại cương

Chưa kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh

36

31

5

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

88

47

41

 

+ Kiến thức cơ sở ngành và ngành

41

27

14

 

+Kiến thức ngành và chuyên ngành

47

20

27

3

Kiến thức bổ trợ (tự chọn)

31

18

13

4

Thi tốt nghiệp

5

2

3

 

Cộng

160

98

62

 

CÁC BÀI MỚI HƠN

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.