Đang truy cập: 10
Trong ngày: 167
Trong tuần: 1216
Lượt truy cập: 2377929

DIẾN ĐÀN “VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG VIỆC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN”
Lượt xem: 10286

DIẾN ĐÀN “VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG VIỆC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN”

       Với tinh thần thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động của Đảng, Chi bộ Đảng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đã tiến hành tổ chức buổi diễn đàn“ Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” vào chiều ngày 21 tháng 9 năm 2017, trong không khí vui vẻ, chân tình, cởi mở và dân chủ.

        Tháng 10 năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành kế hoạch số 47- KH/TU ngày 22 tháng 3 năm 2017 về tổ chức diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, với nội dung trên Đảng ủy Sở Y tế Quảng Trị đã có kế hoạch 63-KH/ĐU ngày 08 tháng 8 năm 2017 cho các Chi bộ, Đảng bộ thực hiện.

        Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục và quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ. Và cũng làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy Đảng nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn những biểu hiện của sự suy thoái trong mỗi cá nhân, mỗi tổ đảng. Từ đó, từng bước nêu cao vai trò, trách nhiệm của Chi bộ Đảng trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi một cách có hiệu quả trong Nhà trường.

        Trong diễn đàn, các đảng viên đã tham gia góp ý xây dựng trên tinh thần “ tự soi, tự sửa”; 03 tổ đảng trong chi bộ được phân công bám sát nội dung thảo luận và liên hệ bản thân cũng như của đơn vị theo từng nhóm biểu hiện: biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí Trương Đức Tú - Bí thư Chi bộ đã cung cấp thông tin về bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của địa phương; thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Và quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cùng với đó, các đảng viên đã đề xuất các giải pháp sát đúng nhằm phát huy hơn nữa trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên; những công việc cụ thể trong nhiệm vụ đào tạo; lựa chọn mô hình hay nhằm tăng cường công tác tuyển sinh, giáo dục, quản lý học sinh- sinh viên.

       Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị lần này sẽ là một bước khởi đầu góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong năm học mới và để xây dựng Chi bộ Đảng ngày càng thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống./.

                                                                                                                                         Trương Long

           Một số hình ảnh trong buổi diến đàn:


as201

as3

ass67

as4

as5

 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.