Đang truy cập: 12
Trong ngày: 165
Trong tuần: 1216
Lượt truy cập: 2377924

Lượt xem: 25523

1. Vị trí

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo, về chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y Tế. Trường được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

2. Chức năng

- Đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sỹ, Dược, có trình độ cao đẳng và trung cấp.

- Đào tạo theo nhu cầu xã hội.

- Đào tạo nghề: Dược tá, điều dưỡng sơ học, nhân viên y tế thôn bản.

- Đào tạo lại, đào tạo liên lục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ thuật mới cho cán bộ y tế theo các chuyên ngành đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học và phục vụ nhu cầu của xã hội theo nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

- Liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược để đào tạo đại học và sau đại học cho cán bộ y, dược của địa phương.

- Hợp tác quốc tế.

3. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ y tế có chất lượng cao ở trình độ cao đẳng và thấp hơn, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Nhà trường có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, nhiệt tình; môi trường học tập tốt, lấy học sinh làm trung tâm. Đào tạo đa ngành, đa cấp về lĩnh vực Y- Dược. Mở rộng các mối quan hệ, hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế để Trường ngày càng khẳng định uy tín của Nhà trường trong xã hội.

4. Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị không ngừng phát triển các nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đáp ứng nhu cầu hội nhập. Trở thành một trong những Trường Cao đẳng Y tế trọng điểm của Bộ Y tế và đại diện cho khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

5. Nhiệm vụ

- Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học; phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và sản xuất; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên; xây dựng đội ngũ giáo viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giáo viên của trường.

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục.

- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Giữ gìn và phát triển những di sản văn hoá dân tộc.

- Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý các cấp về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

- Công khai những cam kết của trường về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế của trường, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính hàng năm của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.