Đang truy cập: 9
Trong ngày: 102
Trong tuần: 618
Lượt truy cập: 1345991

Bảng điểm G7- Hệ trung cấp chuyên nghiệp
Lượt xem: 5261

BẢNG ĐIỂM G7 NGÀNH Y SĨ- HỆ TRUNG CẤP

Y sĩ 8A

Y sĩ 8B

Y sĩ 7A

Y sĩ 7B

Y sĩ 7C

Y sĩ 6A

Y sĩ 6B

Y sĩ 6C

Y sĩ 6D

Y sĩ 5A

Y sĩ 5B

Đang

cập nhật

Đang

cập nhật

 H.Kỳ 1

H.kỳ 1

H.kỳ 1 

 H.kỳ1  H.kỳ 1  H.kỳ 1  H.kỳ 1 H.kỳ 1  H.kỳ 1
 Đang

cập nhật

 Đang

cập nhật

H.kỳ 2

H.kỳ 2

H.kỳ 2

H.kỳ 2   H.kỳ 2 H.kỳ 2   H.kỳ 2  H.kỳ 2 H.kỳ 2 

 Đang

cập nhật

 Đang

cập nhật

H.Kỳ 3

H.Kỳ 3

H.Kỳ 3

 H.kỳ 3
 H.kỳ 3
 H.kỳ 3
 H.kỳ 3
 H.kỳ 3 H.kỳ 3 

Đang

cập nhật

 Đang

cập nhật

 HK 4

HK4 

HK4 

 H.kỳ 3 H.kỳ 3  H.kỳ 3  H.kỳ 4  H.kỳ 3   H.kỳ 3

BẢNG ĐIỂM G7 NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG -  HỆ TRUNG CẤP

Đ.dưỡng 13

Đ.dưỡng12A

Đ.dưỡng 12B

Đ.dưỡng 11A

Đ.dưỡng 11B

Đ.dưỡng 12A

Đ.dưỡng 12A

Đ.dưỡng 12A

Đang

cập nhật

 H.kỳ 1

H.kỳ 1

H.kỳ 1 

Học kỳ 1 

 Học kỳ1  Học kỳ 1  Học kỳ 1
 Đang

cập nhật

 H.kỳ 2

H.Kỳ 2

 Học kỳ 2

Học kỳ 2 

Học kỳ 2   Học kỳ 2 Học kỳ 2 

 Đang

cập nhật

 H. kỳ 3

H.kỳ 3

Học kỳ 3

Học kỳ 3 

 Học kỳ 3
 Học kỳ 3
 Học kỳ 3

Đang

cập nhật

 H.Kỳ 4

H.kỳ 4

Đang

cập nhật

Đang

cập nhật 

 Học kỳ 3 Học kỳ 3  Học kỳ 3 

 

BẢNG ĐIỂM G7 NGÀNH DƯỢC SĨ - HỆ TRUNG CẤP

Dược sĩ 8A

Dược sĩ 8B

Dược sĩ 7A Dược sĩ 7B Dược sĩ 6A Dược sĩ 6B Dược sĩ 5A Dược sĩ 5B

Đang

cập nhật

Đang

cập nhật

H.Kỳ1 

H.kỳ 1

Học kỳ 1 

 Học kỳ1  Học kỳ 1  Học kỳ 1
 Đang

cập nhật

 Đang

cập nhật

 H.kỳ 2

H.kỳ 2

Học kỳ 2 

Học kỳ 2   Học kỳ 2 Học kỳ 2 

 Đang

cập nhật

 Đang

cập nhật

H.kỳ 3

H.kỳ 3

Học kỳ 3 

 Học kỳ 3
 Học kỳ 3
 Học kỳ 3

Đang

cập nhật

 Đang

cập nhật

H. kỳ 4

H.Kỳ 4

Đang

cập nhật 

 Học kỳ 3 Học kỳ 3  Học kỳ 3

 

BẢNG ĐIỂM G7 NGÀNH HỘ SINH - HỆ TRUNG CẤP

 

 

Hộ sinh 8

 

 

Cập nhật: Hoàng Thị Thanh Hiền

Điện thoại: 0905.437.666

Điện thoại: 0983.533.844

Email: htthienyte@gmail.com

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.
Địa chỉ: khu phố 3, phường Đông Lương, tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
© Copyright 2015 truongytequangtri.edu.vn, All rights reserved.
® truongytequangtri.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.